img0129ДАНЪЧНА

 

ЗАЩИТА

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА – УСЛУГИ


• Спазване на нормативни срокове за данъци и декларации.

• Подготовка на данъчни справки и уведомления.

• Представителство пред данъчни инспектори при извършване на ревизии и насрещни проверки.

• Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до НАП.

• Анализ и обжалване на издадени данъчни актове от органите на НАП.

• Представителство и защита пред органите на  НОИ и НЗОК

• Експертна оценка на възможностите за обезпечаване на задълженията към НАП, за преустановяване на принудителното им събиране.

• Проучване на правната обосновка за издадени откази за разсрочване и отсрочване на данъчни задължения и съдействие при обжалването им.

• Съдействие за административно и съдебно обжалване на ревизионни и други актове.

• Административно и съдебно обжалване на актове, за които е получен отказ за възстановяване на недължими платени данъчни задължения.

 

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук