Самоосигуряващо се лице (управител/собственик на ЕООД) е загубило една от осигурителните си книжки за периода 2011 – 2014 година. Книжката е заверена в НОИ. При това положение има ли нужда да се вади дубликат, след като НОИ разполага с цялата информация аз осигурителния разход на лицето? Какво трябва да направи?

 

Съгласно чл. 41, ал. 1, изр. второ от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за времето след 31 декември 2006 г. самоосигуряващите се лица могат да доказват осигурителен стаж и осигурителен доход по желание – или с осигурителни книжки, или по данните от информационната система/регистрите на НОИ.