Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Бенефициент: ВИЕМА КОНСУЛТ ЕООД Обща стойност: 3 774.00 лв., от които 3 207.90 лв. европейско и 566.10 лв. национално съфинансиране. Начало: 09.09.2020 г. Край: 09.12.2020 г.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: ВИЕМА КОНСУЛТ ЕООД

Обща стойност: 3 774.00 лв., от които 3 207.90 лв.
европейско и 566.10 лв. национално съфинансиране.

Начало: 09.09.2020 г.
Край: 09.12.2020 г.

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-13167-C01 бяха предприети дейности за преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, като с безвъзмездното финансиране бяха покрити разходи за външни услуги, заплати и осигуровки.

С помощта на безвъзмездното финансиране, фирмата ни успя да се разплати със своите доставчици и служители и да стабилизира дейността си, въпреки намалелите си приходи. В допълнение, ВИЕМА КОНСУЛТ ЕООД получи необходимото време и средства, за да адаптира дейността си към променената обстановка и да остане на пазара, на който оперира.