Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД)


Вътреобщностната доставка се определя като доставка на стоки, изпратени или транспортирани от територията на една държава членка до територията на друга държава членка.

 

Видове вътреобщностни доставки:

• ВОД на стоки, различни от нови превозни средства и
акцизни стоки;
• ВОД на нови превозни средства;
• ВОД на акцизни стоки;
• ВОД на стоки, транспортирани от регистрирано лице за
целите на неговата дейност в друга  държава членка;

Не е  вътреобщностна доставка:


• Доставката на стоки, за които доставчикът прилага специалния ред на облагане на маржа по глава седемнадесета от ЗДДС;

• Доставката на стоки, които се монтират или инсталират от доставчика;
• Доставката на стоки, доставяни на борда на кораби, самолети и влакове;
• Доставката на стоки, свързани с международен транспорт и на злато за централни банки;
• Доставки чрез тръбопроводи за пренос на природен газ и електрическа енергия;
• Доставки, извършвани от посредник в тристранна операция до придобиващия;
• Дистанционни продажби на стоки;
• Транспортирането на стоки от България до друга държава членка с цел обработка или преработка, ако на по-късен етап се връщат на изпращача (когато отпадне условието, счита се, че е извършена ВОД);
• Транспортирането на стоки от България до друга държава членка за извършване на услуги в друга държава членка, ако на по-късен етап се връщат на изпращача(когато отпадне условието, счита се, че е извършена ВОД);
• Транспортирането на стоки от България до друга държава членка, ако вносът на същите стоки от трета страна до друга държава членка би попаднал под разпоредбите за временен внос и се връщат на изпращача до 24 месеца(когато отпадне условието, счита се, че е извършена ВОД).

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук