img0085Вътреобщностни придобивания (ВОП)

Вътреобщностно придобиване най-общо може да бъде приравнено на досегашния режим “внос” от държави членки на Европейския съюз. То е огледално на вътреобщностната доставка

Видове ВОП


  • ВОП на стоки, различни от нови превозни средства и акцизни стоки;
  • ВОП на ново превозно средство;
  • ВОП на акцизни стоки
  • ВОП на стоки, транспортирани от територията на друга държава членка до територията  на  страната за целите на икономическата дейност на регистрирано по ЗДДС лице.

 

Не е вътреобщностно придобиване:

• Придобиването на стоки, за които доставчикът прилага специален ред на облагане на маржа;
• Придобиването на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика;
• Придобиването на стоки на борда на кораби, самолети и влакове;
• Придобиването на стоки, свързани с международен транспорт и на злато за централни банки;
• Придобиването на природен газ чрез тръбопроводи за пренос или на електрическа енергия;
• Придобиването на стоки при тристранна операция;
• Придобиването на стоки при извършване на дистанционни продажби;
• Получаването на стоки, транспортирани от друга държава членка до България с цел извършване на работа по тези стоки, ако на по-късен етап се връщат на изпращача (когато отпадне условието, счита се, че е извършено ВОП);
• Получаването на стоки, транспортирани от друга държава членка до България с цел извършване на услуги, ако на по-късен етап се връщат на изпращача (когато отпадне условието, счита се, че е извършено ВОП);
• Получаването на стоки, транспортирани от друга държава членка до България, ако вносът на стоки до България би попадал под
разпоредбите за временен внос и се връщат на изпращача за 24 месеца (когато отпадне условието, счита се, че е извършено ВОП).

 

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук