Какво трябва да направя, за да регистрирам фирма?
За да регистрирате фирма, от Вас се изисква:

Да изберете правна форма
Да изберете уникално наименование
Да посочите адрес и седалище на управление
Да опишете основна дейност
Да посочите управител/и
Държавни и нотариални такси
Откриване на набирателна сметка + депозиране на капитала
Пълномощно за Агенция по вписванията, което може да бъде изготвено и от нас
По Търговския закон минималния капитал за регистрация на ЕООД или ООД е 2 /два/ лева.
При регистрация на ЕТ не е необходимо внасянето на капитал.

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук