Българска фирма трябва да продаде стока на македонска фирма, за да може тя да я застрахова и след това да я продаде на друга българска фирма, като стоката няма да напуска територията на страната. В този случай трябва ли българската фирма да издаде фактура към македонската фирма с 20% ДДС, тъй като мястото на изпълнението е територията на страната? След това обаче македонската фирма каква фактура трябва да издаде на другата българска фирма, на която продава?

 

 

Според информацията от запитването се извършва търговска операция за покупко-продажба на стока, при която фирма, установена в трета страна, закупува стоката от една българска фирма и я препродава на друга, без стоката да напуска страната.
По правило ДДС е данък, с който се облага потреблението, ето защо редът за облагането и документирането за доставките на стоки зависят от тяхното движение. Както отбелязвате в запитването в случая тя няма да напуска територията на страната и следователно доставката й е с местоизпълнение на тази територия. Тя е облагаема и първата българска фирма следва да начисли за нея на македонската 20 на сто данък. Последната, от своя страна, също извършва доставка с местоизпълнение на територията на страната и тъй като, доколкото се разбира от запитването, не е регистрирана у нас, за целите на облагането ще издаде фактура без данък, т.е. като нерегистрирано лице, но ще формира у нас облагаем оборот.