Осчетоводяването на европроекти е специфична услуга. Тя се различава от стандартното счетоводство с това, че е необходимо да се спазват всички изисквания на Договарящия Орган свързани със счетоводната отчетност, проследимост и прозрачност при усвояването и изразходването на финансовите средства, предоставени от съответната европейска програма.

Счетоводните услуги, които Виема Консулт предлага за БЕНЕФИЦИЕНТИ по европейските програми са напълно съобразени с всички изисквания, както за стандартното осчетоводяване, така и за проектната отчетност.

 

aseustarЗавеждане на отделни счетоводни аналитични сметки за изпълнението на заложените проектни дейности.

aseustarЗавеждане на движенията в отделната проектна банкова сметка на БЕНЕФИЦИЕНТА.

aseustarИзготвяне на счетоводни разпечатки, необходими за верификационните процедури.

aseustarИзготвяне на необходимите междинни доклади и приложимата документация към тях за верификация.

aseustarОказване на съдействие при финансови и одитни проверки от страна на Договарящия Орган.

aseustarКонсултиране на БЕНЕФИЦИЕНТА при финансови въпроси, свързани с изпълнението на проекта.

aseustarМониторинг на крайните срокове за предоставянето на документи от и на ДО

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук