На наша фирма е фактурирана услуга предоставен персонал от друга фирма. Във фактурата е включено: ТРЗ, осигуровки и печалба на фирмата. Какви счетоводни записвания следва да се направят по тази фактура?

 

 

 

 

 

Имайки предвид, че естеството на получената услуга представлява разход за положен труд на наетия под наем персонал, нашето мнение е, че цялата стойност следва да бъде отразена като разходи за заплати и възнаграждения. Възможното счетоводно записване е:
-Дебит сметка Разходи за заплати

-Кредит сметка Доставчици