Българска фирма е регистрирана по ДДС в България и в Германия. Има стоки на съхранение в Германия, които продава на германски фирми. Тези продажби са декларирани в ДДС-декларацията, подавана към германската данъчна служба, т.е. извършени са под германския ДДС номер. Въпросът е за целите на българското ДДС законодателство фирмата има ли някакво задължение (тези продажби включват ли се в ДДС декларацията, подавана в България)?

 

Отговорът на този въпрос е еднозначно „не“. Данъчните задължения по ДДС на българските данъчно задължени лица, т.е. регистрирани у нас като юридически лица, произтичащи от техни доставки, извършени под данъчен идентификационен номер, издаден от друга държава членка, не подлежат на регистрация и отчитане по ЗДДС.