package_1ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ
№     ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1     Документооборот до 20 броя месечно
2     Осчетоводяване на 1 банкова сметка
3     ТРЗ и ЛС на пресонал до 2 души
ЦЕНА  : 80.00лв./месец

package_6ПАКЕТ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ
№     ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1     Документооборот до 30 броя месечно
2     Осчетоводяване на 1 банкова сметка
3     ТРЗ и ЛС на пресонал до 2 души
4     Изготвяне и подаване на ДДС дневници
ЦЕНА  : 150.00лв./месец

package_2ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВИЯ
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1  Документооборот до 30 броя месечно
2  Осчетоводяване на 1 банкова сметка
3  ТРЗ и ЛС на пресонал до 2 души
ЦЕНА : 130.00лв./месец

package_5ПАКЕТ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВИЯ
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 30 броя месечно
2     Осчетоводяване на 1 банкова сметка
3     ТРЗ и ЛС на пресонал до 2 души
4     Изготвяне и подаване на ДДС дневници
ЦЕНА  : 210.00лв./месец

 

package_3ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 30 броя месечно
2     Осчетоводяване на 1 банкова сметка
3     ТРЗ и ЛС на пресонал до 3 души
ЦЕНА  : 260.00лв./месец

package_4ПАКЕТ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 30 броя месечно
2     Осчетоводяване на 1 банкова сметка
3     ТРЗ и ЛС на пресонал до 3 души
4     Изготвяне и подаване на ДДС дневници
ЦЕНА  : 350.00лв./месец

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук