package_1ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ
№     ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1     Документооборот до 30 броя месечно
2     Осчетоводяване на 1 банкова сметка
3     Завеждане до 2 дълготрайни активи
4     ТРЗ и ЛС на пресонал до 2 души
5     Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
ЦЕНА  : 85.00лв./месец

package_6ПАКЕТ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ
№     ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1     Документооборот до 30 броя месечно
2     Осчетоводяване на 1 банкова сметка
3     Завеждане до 2 дълготрайни активи
4     ТРЗ и ЛС на пресонал до 2 души
5     Изготвяне и подаване на ДДС дневници
6     Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
ЦЕНА  : 160.00лв./месец

package_2ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВИЯ
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1  Документооборот до 30 броя месечно
2  Осчетоводяване на 2 банкови сметки
3  Завеждане до 2 дълготрайни активи
4  ТРЗ и ЛС на пресонал до 3 души
5  Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
ЦЕНА : 115.00лв./месец

package_5ПАКЕТ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВИЯ
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 30 броя месечно
2     Осчетоводяване на 2 банкови сметки
3     Завеждане до 2 дълготрайни активи
4     ТРЗ и ЛС на пресонал до 3 души
5     Изготвяне и подаване на ДДС дневници
6     Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
      ЦЕНА  : 195.00лв./месец

package_3ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 30 броя месечно
2     Осчетоводяване на 3 банкови сметки
3     Завеждане до 8 дълготрайни активи
4     ТРЗ и ЛС на пресонал до 5 души
5     Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
ЦЕНА  : 220.00лв./месец

package_4ПАКЕТ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 30 броя месечно
2     Осчетоводяване на 3 банкови сметки
3     Завеждане до 8 дълготрайни активи
4     ТРЗ и ЛС на пресонал до 5 души
5     Изготвяне и подаване на ДДС дневници
6     Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
      ЦЕНА  : 270.00лв./месец

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук