package_12ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ
№     ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1     Документооборот до 40 броя месечно
2     Осчетоводяване на 2 банкови сметки
3     ТРЗ и ЛС на пресонал до 2 души
      ЦЕНА  : 150.00лв./месец

package_7ПАКЕТ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ
№     ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1     Документооборот до 60 броя месечно
2     Осчетоводяване на 2 банкови сметки
3     ТРЗ и ЛС на пресонал до 2 души
4     Изготвяне и подаване на ДДС дневници
      ЦЕНА  : 290.00лв./месец

package_11ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВИЯ
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 60 броя месечно
2     Осчетоводяване на 2 банкови сметки
3     ТРЗ и ЛС на пресонал до 2 души
      ЦЕНА  : 250.00лв./месец

 

package_8ПАКЕТ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВИЯ
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 60 броя месечно
2     Осчетоводяване на 2 банкови сметки
3     ТРЗ и ЛС на пресонал до 2 души
4     Изготвяне и подаване на ДДС дневници
      ЦЕНА  : 350.00лв./месец

package_10ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 60 броя месечно
2     Осчетоводяване на 2 банкови сметки
3     ТРЗ и ЛС на пресонал до 4 души
      ЦЕНА  : 420.00лв./месец

package_9ПАКЕТ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 60 броя месечно
2     Осчетоводяване на 2 банкови сметки
3     ТРЗ и ЛС на пресонал до 4 души
4     Изготвяне и подаване на ДДС дневници
      ЦЕНА  : 550.00лв./месец

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук