package_12ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ
№     ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1     Документооборот до 50 броя месечно
2     Осчетоводяване на 2 банкови сметки
3     Завеждане до 3 дълготрайни активи
4     ТРЗ и ЛС на пресонал до 3 души
5     Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
      ЦЕНА  : 140.00лв./месец

package_7ПАКЕТ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ
№     ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1     Документооборот до 50 броя месечно
2     Осчетоводяване на 2 банкови сметки
3     Завеждане до 3 дълготрайни активи
4     ТРЗ и ЛС на пресонал до 3 души
5     Изготвяне и подаване на ДДС дневници
6     Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
      ЦЕНА  : 185.00лв./месец

package_11ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВИЯ
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 50 броя месечно
2     Осчетоводяване на 3 банкови сметки
3     Завеждане до 3 дълготрайни активи
4     ТРЗ и ЛС на пресонал до 5 души
5     Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
      ЦЕНА  : 160.00лв./месец

package_8ПАКЕТ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВИЯ
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 50 броя месечно
2     Осчетоводяване на 3 банкови сметки
3     Завеждане до 3 дълготрайни активи
4     ТРЗ и ЛС на пресонал до 5 души
5     Изготвяне и подаване на ДДС дневници
6     Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
      ЦЕНА  : 250.00лв./месец

package_10ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 50 броя месечно
2     Осчетоводяване на 4 банкови сметки
3     Завеждане до 3 дълготрайни активи
4     ТРЗ и ЛС на пресонал до 8 души
5     Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
      ЦЕНА  : 270.00лв./месец

package_9ПАКЕТ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО
№  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1     Документооборот до 50 броя месечно
2     Осчетоводяване на 4 банкови сметки
3     Завеждане до 3 дълготрайни активи
4     ТРЗ и ЛС на пресонал до 8 души
5     Изготвяне и подаване на ДДС дневници
6     Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
      ЦЕНА  : 350.00лв./месец

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук