За служители и работници, които работят на сумирано изчисляване на работния ден, как се отразяват (или как се броят) отпуските по чл.155 от КТ? ;, Включват ли се събота и неделя в дните и ако не – бихме ли могли да ги ангажираме за дежурство в събота и неделя?
Пример: Служителят заявява отпуск от 03.06.2019 г. до 14.06.2019 г. (10 дни). Колко дни отразяваме – последователни работни от понеделник до петък или за тях работни се броят събота и неделя? Как е правилно да се отбележи – от 03.06.2019 г. до 12.06.2019 г. или от 03 до 14.06. (10 дни)?

 

 

Независимо от начина на изчисляване на работното време – подневно или сумирано, платеният годишен отпуск се определя в работни, а не в календарни дни.
Когато се въвежда сумирано изчисляване на работното време, работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване. Поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, не трябва да е по-голям от нормата за продължителност на работното време, определена по чл.9б от НРВПО.
Съгласно чл.9б, ал.2 от НРВПО, когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар.
Ако приемем, че в случая е въведено сумирано изчисляване на работното време с едномесечен период на отчитане, нормата за месец юни 2019 г. на работници и служители на пълно работно време би трябвало да е 160 часа (20 работни дни х 8 часа). Щом служителят е заявил 10 дни отпуск, тези дни са работни, т.е. от 3 до 14 юни. Нормата за месеца се преизчислява на 80 часа (160 часа – [10 х 8 часа]). Графикът за останалата част от месеца след крайната дата на отпуска трябва да е изготвен така, че служителят да отработи 80 часа, като е възможно да има смени и в съботни и/или неделни дни.