ЛИЧЕН СЪСТАВ


    Изготвяне на:
 • Граждански договори (ГД)
 • Трудови договори (ТД)
 • Длъжностни характеристики към (ТД)
 • Анекси към (ТД)
 • Заповеди за назначаване и прекратяване на (ТД)
 • Подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от КТ
 • Заповеди за назначаване и прекратяване на (ТД)
 • Удостоверения и служебни бележки за служители
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.

 

РАБОТНИ ЗАПЛАТИ


    Изготвяне на:
 • Ежемесечна ведомост за работни заплати
 • Фишове за работни заплати
 • Декларации образец 1 и 6 и подаване в НАП
 • Регистриране на болнични листове
 • Документи УП-2 и УП-3
 • Сметки за изплатени суми по (ГД)
 • Заповеди за назначаване и прекратяване на (ТД)
 • Платежни нареждания за осигурителните и
  данъчните задължения на фирмата към бюджета

 

ВЪТРЕШНО ФИРМЕНИ ПРАВИЛНИЦИ


 • Изготвяне на правилник за формиране на работна заплата
 • Създаване на правилник за вътрешния ред

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук