ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МАЛЪК БИЗНЕС

ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ

 
 package_1 ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 Документооборот до 30 броя месечно
2 Осчетоводяване на 1 банкова сметка
3 Завеждане до 2 дълготрайни активи
4 ТРЗ и ЛС на пресонал до 2 души
5 Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
ЦЕНА  : 85.00лв./месец

Не е  вътреобщностна доставка:


• Доставката на стоки, за които доставчикът прилага специалния ред на облагане на маржа по глава седемнадесета от ЗДДС;

• Доставката на стоки, които се монтират или инсталират от доставчика;
• Доставката на стоки, доставяни на борда на кораби, самолети и влакове;
• Доставката на стоки, свързани с международен транспорт и на злато за централни банки;
• Доставки чрез тръбопроводи за пренос на природен газ и електрическа енергия;
• Доставки, извършвани от посредник в тристранна операция до придобиващия;
• Дистанционни продажби на стоки;
• Транспортирането на стоки от България до друга държава членка с цел обработка или преработка, ако на по-късен етап се връщат на изпращача (когато отпадне условието, счита се, че е извършена ВОД);
• Транспортирането на стоки от България до друга държава членка за извършване на услуги в друга държава членка, ако на по-късен етап се връщат на изпращача(когато отпадне условието, счита се, че е извършена ВОД);
• Транспортирането на стоки от България до друга държава членка, ако вносът на същите стоки от трета страна до друга държава членка би попаднал под разпоредбите за временен внос и се връщат на изпращача до 24 месеца(когато отпадне условието, счита се, че е извършена ВОД).

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук