ЕТ – Едноличния Търговец.
Физическо лице с име на фирма и булстат.

ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност.
ЕООД се регистрира с капитал, който според Търговския закон е минимум 2.00лв. Собственика е един, като той може да бъде физическо или юридическо лице.

ООД – Дружество с ограничена отговорност.
ООД се регистрира с двама и повече съдружници. Минимума също е два лева. Капитала се разпределя между собствениците, като е възможно всеки да участва с различен размер.

Кое да изберем от счетоводна гледна точка?
ЕТ – На практика това е физическо лице, което отговаря с ЕГН-то си за всички приходи, разходи включително и задължения. Не се препоръчва, защото ако престане да функционира всички задължения продължават да бъдат изискуеми от Физическото лице.

ЕООД – Юридическо лице, като управителя отговаря за задълженията с размера на капитала. Най- често използваната правна форма.

ООД – Всеки от съдружниците отговоря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска. Често използвана правна форма.

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук